อร่อย 1
.. Sashimi (Moriawase) ชุดปลาดิบ
.. Sashimi (Ala Carte) ปลาดิบจานเดี่ยว
.. Sushi (Donburi) ข้าวหน้าปลาดิบ
.. Maki Sushi ข้าวห่อสาหร่าย
.. Sushi (Mori Awase) ข้าวหน้าปลาดิบรวม
.. Oshi Sushi ข้าวอัด
.. Sushi (Ala Carte) ข้าวปั้นหน้าปลาดิบ
.. Chinmi ประเภทของแกล้ม

   


  อร่อย 2
.. Yaki Mono ประเภทของย่าง
.. Agemono ประเภทของทอด
.. Nimono ประเภทต้มเปื่อย
.. Nabemono ประเภทหม้อไฟ
.. Itame Mono ประเภทสเต็ก


   
อร่อย 3
.. Shiru Mono ประเภทซุป
.. Menrui ประเภทบะหมี่หน้าต่างๆ
.. Gohan ประเภทข้่าวหน้า
.. Zosui ประเภทข้าวต้ม
.. Chazuke ประเภทข้าวต้มญี่ปุ่น
.. Kamameshi ประเภทข้าวอบหน้าต่างๆ
.. Drinks & Desserts เครื่องดื่ม และของหวาน


    
 
     
 
Copyright All Reserved by Nobu Thai